fredag den 16. maj 2014

Skrot - fortolkninger - take 6

Blå kurv med frugt under lampe - Anette Buch

Blå kurv med frugt under lampe - Anette Buch

Dåser i gråt - Karen Kehli

Vinduer/Klart-/snæversyn - Knud Buhl

Jordens største trussel - Knud Buhl

Jordens største trussel - Knud Buhl

Akvarelskrot - Gytte Sørensen

Ingen kommentarer: