tirsdag den 21. marts 2017

Referat Generalforsamling i CreaGive
Den 20. marts 2017 kl. 19.00 i Værkstedet, Huset, Give.

Der var 17 fremmødte + 6 fra bestyrelsen (Karin var syg)

1. Valg af dirigent
- Eva blev valgt

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
- Generalforsamlingen er ikke indkaldt rettidig, men det blev accepteret af de fremmødte.
- Julies fremlagde årets gang - PP bliver sendt til medlemmerne
- Keramik kursus hos Nina Lund - april
- Forårsudstilling, Kunst & Skulpturdag og Åbne dør - maj
- Give Open Air - juni
- Waste Time Projekt - Waste Time Tea Party - Waste Time Broderi på Give Egens Museum – Trekantsområdets Festuge/The Wind´s Home af Nisrine Boukhari- Fernisering på Trapholt juni - september
- CreaGiving - 5 gange i 2016
- Udstillinger i Galleriet - er fuldt booket op frem til sommeren 2018 – 2 måneder af gang, man er selv ansvarlig for fernisering og reklamer/omtale.
- Vi er blevet meget digitale. Links, kommer ud via det neste nyhedsbrev.
- Beretning er godkendt.

3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
- Karin afleverede regnskabet. De der har betalt kontingent efter 1/3, fremgår ikke af regnskabet.
- Regnskabet er godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag om at lave vedtægter om fra 2 revisorer til 1
- Det er besluttet, at der fremadrettet er en revisor og en revisorsuppleant

5. Fastsættelse af kontingent og budget
- Der er aldrig fastsat budget og heller ikke denne gang
- Kontingent fastholdes på 250DKK
- Bestyrelsen skal, før 1/3 2018, gøre opmærksom på deadline for indbetaling af kontingent.

6. Valg af tema til forårsudstilling 2018
- Processen foregik meget demokratisk med 4 afstemningsrunder - og temaet blev: LYS og MØRKE

7. Valg af bestyrelse og suppleanter og revisorer
Karen Kehli, Ulla Madsen, Jonna Risum og Karin Voetmann var på valg.

Karen og Karin modtog ikke genvalg.

Ulla og Jonna modtog genvalg. Desuden blev Anette Kjær Ølund Bodil Jørgensen (Suppleant), Susanne Nesgaard (Suppleant) også valgt.

- Det blev besluttet at der skal være en revisor og en revisorsuppleant
- Kirsten Bolt (revisor)og Ingelise Eder (suppleant) er genvalgt

8. Eventuelt

* Nyhedsbrev bliver elektronisk fremover - info modtaget
- Send en mail til Greagive@gmail.com, så er du sikker på at modtage en mail.

* Deltagelse i Pilensdag i Brande den 6. maj (udflugt)
- Der laves en samlet tilmelding på dem, der gerne vil deltage

* Deltagelse i Kunst og Skulpturdag i Give, den 2 juni
- Vi maler på torvet
- Tema i forlag: Tape Art, men ikke vedtaget endnu
- Nisrine’s skulptur indgår på et eller andet vis.

* Deltagelse i Trekantsområdets Festuge - Uge 35 (25/8 - 3/9)
- Samarbejde i Vejle kommune mellem foreninger som CreaGive f.eks. Kunstskabet, Grafisk Værksted og andre
- Tema: Overgange
- CreaGives forslag: Kæmpe sko ved træer, som peger mod Vejle
- Mere info kommer snart

*10års jubilæums arbejdsgruppe
- Alle 10 års plakater til udstillingerne vil blive genoptrykt i plakatstørrelse og kommer til at hænge i trappeopgangen
- X´ et bliver vores symbol på både plakat og i paradoXer
- Arbejdsgruppe: Ingelise, Christina, Jonna (hænge billeder op), Karen, Tina (suppleant) + Tirsdagsgruppen

*Arbejdsgruppe - Kiers Gaard weekend - 25. - 27. August
- Arbejdsgruppe: Conny, Pia, Christina
- Minimum 8 deltagere for at gennemføre – bindende tilmelding inden den 15. maj, da vi skal booke inden den 20. maj.
- Bestyrelsen diskutere om der skal gives et bidrag

* Er der nogen der vil holde en CreaGiving?
- Ulla - strik et tørklæde i dine rester
- Anette - Mennesket i maleriet

Ingen kommentarer: