søndag den 19. marts 2017

Dagsorden - Generalforsamling

Den 20. marts 2017 kl. 19.00 i Værkstedet, Huset, Give

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag om at lave vedtægter om fra 2 revisorer til 1
 6. Fastsættelse af kontingent og budget
 7. Valg af tema til forårsudstilling 2018 - procedure som følgende:
  1. I 1. runde kan hver person frit placere 5 stemmer.
  2. I 2. runde, stemmes der om de 10 mest populær; her har hver person 1 stemme.
  3. Til 3. runde går de 5, der har fået flest stemmer, videre.
  4. I 4. runde stemmer man om de 2, der har fået flest stemmer. Valget afgøres med simpelt flertal.
  5. Hvis noget forslag opnår mere end 50% af stemmerne i runde 1-3, så er det valgt.
  6. Der tages forbehold for udfaldet ved de enkelte afstemninger, der kan således blive tale om flere afstemninger og/eller antallet af forslag, der gå videre til den næste runde. Dette er op til dirigenten i samarbejde med generalforsamlingen at fortage de nødvendig ændringer.
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter og 2 (1?) revisorer
 9. Eventuelt
  1. Nyhedsbrev bliver elektronisk fremover
  2. Deltagelse i Pilensdag i Brande den 6. maj (udflugt)
  3. Deltagelse i Kunst og Skulpturdag i Give, den 2 juni
  4. Deltagelse i Trekantsområdets Festuge - Uge 37
  5. 10års jubilæums arbejdsgruppe
  6. Arbejdsgruppe - Kiers Gaard weekend
  7. Er der nogen der vil holde en CreaGiving

På valg er:
Ulla Madsen (modtager genvalg)
Tina Henriksen (modtager ikke genvalg)
Karin Voetmann (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:
Jonna Risum (modtager genvalg)
Karen Kehli (modtager ikke genvalg)


* * *

Har I fundet os på Instagram

Ingen kommentarer: